PRIVACY STATEMENT

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Walo Haarden & Kachels en heeft alleen toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. 

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Walo Haarden & Kachels op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Walo Haarden & Kachels adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Walo Haarden & Kachels

Walo Haarden & Kachels is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Walo Haarden & Kachels.

Walo Haarden & Kachels is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28051140. Walo Haarden & Kachels is gevestigd en kantoorhoudend in 2181MG Hillegom aan Satellietbaan 17F, en bereikbaar via het e-mailadres info@walo-openhaarden.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Walo Haarden & Kachels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Walo Haarden & Kachels, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Walo Haarden & Kachels verstrekt. Walo Haarden & Kachels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens: zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via ons contactformulier of wanneer u een aanvraag doet via onze website.
 • Betalings- en factuurgegevens: indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens: zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Als we samen het plan klaar hebben liggen, stelt Walo Haarden & Kachels een offerte voor u samen. Hierin nemen we alles mee, zodat u in één oogopslag ziet wat de kosten zijn. Denk aan de haard of kachel die u wenst, het rookkanaal, de haardombouw met ventilatieroosters, het installatiewerk, de door u gewenste opties aan de haard en eventueel het stucen van de haardombouw.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Walo Haarden & Kachels gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant, in het kader van de diensten & producten die wij leveren en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Walo Haarden & Kachels kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Walo Haarden & Kachels kunt u persoonsgegevens delen met aan Walo Haarden & Kachels gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Walo Haarden & Kachels kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Walo Haarden & Kachels rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Walo Haarden & Kachels heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker.
 • De datum en tijd van het bezoek.
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is).
 • De op onze website bezochte pagina‘s.
  Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Walo Haarden & Kachels zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Walo Haarden & Kachels samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Walo Haarden & Kachels website:

Functionele cookies
Walo Haarden & Kachels plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Walo Haarden & Kachels maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Walo Haarden & Kachels heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Walo Haarden & Kachels heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie op social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van het betreffende social media kanaal van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Walo Haarden & Kachels bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Walo Haarden & Kachels over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@walo-openhaarden.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Walo Haarden & Kachels, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Walo Haarden & Kachels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Walo Haarden & Kachels of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Walo Haarden & Kachels neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Walo Haarden & Kachels via info@walo-openhaarden.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.
 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Walo Haarden & Kachels omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@walo-openhaarden.nl.

Scroll naar boven